International Legal Consulting Poland

ODSZKODOWANIE za HAŁAS od LOTNISKA OKĘCIE

Uchwałą nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 20 czerwca 2011 r.,
na podstawie art. 135 ustawy prawo ochrony środowiska, został ustanowiony
Obszar Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie („Lotnisko”).

Kancelaria przy współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Bartosza Kałduńskiego prowadzi sprawy związane w wprowadzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu i zakresu użytkowania ich nieruchomości oraz z tytułu zmniejszenia ich wartości. Ponadto domagamy się od Lotniska zwrotu nakładów koniecznych z tytułu tak zwanej rewitalizacji akustycznej – to jest wyciszenia budynku – w postaci m.in. wymiany okien na dźwiękoszczelne oraz zakupu materiałów budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.

Dlaczego warto domagać się odszkodowania

Ustanowienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania ma istotny wpływ na sytuację prawną właścicieli nieruchomości położonych na tym obszarze, a więc mieszkańców części dzielnic Włochy, Wola, Bemowo, Ursus, Ochota, Ursynów, Mokotów, Wilanów, jak również Raszyna, Piaseczna, Pruszkowa, Piastowa, Lesznowoli, Starych Babic, Konstancina Jeziornej oraz Ożarowa Mazowieckiego. W związku z przekroczeniem na obszarze oddziaływania akustycznego Lotniska obowiązujących norm w zakresie dopuszczalnego poziomu dźwięku właścicielom nieruchomości lokalowych i domów jednorodzinnych przysługuje roszczenie o wypłatę odszkodowania lub o wykup nieruchomości. Adresatem roszczeń jest administrator Lotniska Okęcie – Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie.

Kwestia dochodzenia roszczeń od administratorów lotnisk nie jest problemem nowym. Po okresie rozbieżności w orzecznictwie, obecnie sądy zgodnie uznają ww. roszczenia za całkowicie uzasadnione. Sprawy dotyczące analogicznych roszczeń od administratorów Lotniska Krzesiny oraz Lotniska Łask w przeważającej większości zakończyły się rozstrzygnięciami pozytywnymi dla mieszkańców. Warto podkreślić, iż roszczenie odszkodowawcze przysługuje za same położenie nieruchomości na Obszarze Ograniczonego Użytkowania i związaną z tym koniecznością znoszenia hałasu emitowanego przez Lotnisko. Tak długo jak będzie istniała strefa ograniczonego użytkowania, Lotnisko będzie bowiem uprawnione do przekraczania na tym obszarze obowiązujących norm w zakresie emisji hałasu. Powoduje to zmniejszenie wartości nieruchomości i za to właśnie przysługuje odszkodowanie. Należy jednak podkreślić, iż roszczenie odszkodowawcze ma charakter jednorazowy. Jeżeli właściciel w odpowiednim czasie nie wniesienie stosownego powództwa, będzie musiał tolerować hałas emitowany przez Lotnisko bez prawa żądania jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu!

Termin na dochodzenie roszczeń

Roszczenia należało zgłosić administratorowi Lotniska w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2013 r. Jest to termin zawity, co oznacza, iż po jego upływie roszczenie wygasło. W wyroku z 4 grudnia 2013 r., II CSK 161/13 Sąd Najwyższy orzekł, że do dochodzenia roszczeń w związku  z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania ma zastosowanie dziesięcioletni termin przedawnienia. Oznacza to, że osoby, które przed 4 sierpnia 2013 r. dokonały zgłoszenia szkody administratorowi Lotniska, mogą dochodzić tych roszczeń przed sądem w ciągu dziesięciu lat od dokonania zgłoszenia szkody.

Nasi prawnicy posiadają znaczące doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z Obszarem Ograniczonego Odszkodowania. Prowadzimy wiele postępowań sądowych przeciwko Lotnisku. Opracowaliśmy skuteczną metodologię dochodzenia roszczeń opartą na dogłębnej analizie istniejącego orzecznictwa sądowego w analogicznych sprawach, zakończonych sukcesem. Współpracujemy również z biegłymi rzeczoznawcami z zakresu szacowania nieruchomości. Pozwala to na przedprocesowe oszacowanie wysokości powstałej szkody, co ma istotne znaczenie w kontekście powodzenia wnoszonego powództwa.

Naszym  klientom proponujemy ponadto bardzo korzystne warunki finansowe współpracy.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodawanie komentarzy zostało wyłączone

Przeglądaj wpisy