International Legal Consulting Poland

PRAWO UMÓW

Pomagamy klientom w konstruowaniu umów we wszystkich możliwych dziedzinach, poczynając od takich jak umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, zlecenia, darowizny, kończąc na skomplikowanych umowach nienazwanych. Proponujemy klientom zarówno przygotowanie całości dokumentacji kontraktowej, jak również opiniowanie umów przygotowanych przez klientów. Wspieramy naszych klientów w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub reprezentujemy w nich klientów.

Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych w maksymalnym stopniu zabezpieczających interesy klienta. Przygotowując dla klientów projekty umów i uczestnicząc w negocjacjach, zwracamy szczególną uwagę na precyzyjną identyfikację wszelkich ryzyk związanych z obszarami regulowanymi w umowie. Kładziemy szczególny nacisk na zabezpieczenie w jak najszerszym zakresie realizacji umowy, jak również w miarę możliwości na uniknięcie problemów w związku z jej realizacją.

Naszym nadrzędnym celem jest uchronienie klienta przed sporami sądowymi oraz umożliwienie mu zaoszczędzenia kosztów. Proponując kreatywne rozwiązania, jesteśmy otwarci na potrzeby klientów i staramy się wcielać w życie rozwiązania jak w największym stopniu spełniające ich oczekiwania.

Uzupełnieniem dla przygotowanej umowy jest nadzór prawny nad jej realizacją, w tym sporządzanie porozumień, aneksów, zamówień, przygotowywanie analiz i opracowań prawnych dla realizowanych kontraktów.

Mamy znaczące doświadczenie w przygotowywaniu umów w językach obcych.